Miasto Babel: Galeria Sandra | Empatia

Empatia i przeciwdziałanie dyskryminacji to kluczowe wartości, wokół których skoncentrują się zaangażowane społecznie działania artystyczne realizowane przez twórczynie związane z Galerią Sandra. Założona w Poznaniu przez artystkę Dominikę Olszowy Galeria jest samoorganizacyjnym przedsięwzięciem wspierającym współpracę i wymianę niezależnej dziewczyńskiej energii. W ramach Festiwalu Cristina Ferreira podejmie pracę warsztatową z grupami obcokrajowców mieszkających w Łodzi, zakończoną spektaklem-performancem. Zobaczymy go podczas finałowego pikniku, obok przestrzenno-performatywnej adaptacji opowiadania Anny Adamowicz czy – serii ćwiczeń autorstwa Martyny Hadyńskiej.

Projekt stanowi część cyklu wydarzeń artystycznych o nazwie Miasto Babel realizowanego przez młodych twórców, kuratorów oraz niezależnych galerzystów z Polski i Europy. Na znajdujący się pod opieką Katarzyny Stańczak i Joanny Szumacher program składają się efemeryczne prezentacje sztuki współczesnej w małych pozainstytucjonalnych galeriach oraz nieoczywistych przestrzeniach w Łodzi, wchodzące w dialog z miejscem i lokalnymi społecznościami.

kuratorki: Magdalena Adameczek, Tomek Pawłowski, Ola Polerowicz

14.09, g. 12:00-18:00 | Empatia | Artystki: Anna Adamowicz, Cristina Ferreira, Martyna Hadyńska, Paulina Piórkowska, Maryna Sakowska, Julia Taszycka, Katarzyna Wojtczak | skwer przy Kocim Szlaku, Księży Młyn

Patronat medialny:

szumlogo