Miasto Babel: Balcer/Czyżewicz/Flis | What will save us

Spacerowicze przechadzający się po Rynku Manufaktury mogą być zaskoczeni, gdy zamiast zwykłych treści informacyjno-promocyjnych na ekranie zobaczą video przygotowane przez Karolinę Balcer, Janusza Czyżewicza i Miłosza Flisa. Związani z wrocławskim środowiskiem artyści dostrzegają pełne spektrum problemów, z jakimi przychodzi się mierzyć ludzkości w 2019 r., począwszy od groźby katastrofy klimatycznej, poprzez konflikty zbrojne, nierówności społeczne, aż po nasilające się nastroje nacjonalistyczne, lecz mimo to skłaniają się ku postawie pełnej optymizmu. W swoim video zaprezentują alternatywną wersję przyszłości świata, w której panuje wolność, tolerancja i symbioza z przyrodą, nieobecne zaś są wojny, uprzedzenia i bieda.

Projekt stanowi część cyklu wydarzeń artystycznych o nazwie Miasto Babel realizowanego przez młodych twórców, kuratorów oraz niezależnych galerzystów z Polski i Europy. Na znajdujący się pod opieką Katarzyny Stańczak i Joanny Szumacher program składają się efemeryczne prezentacje sztuki współczesnej w małych pozainstytucjonalnych galeriach oraz nieoczywistych przestrzeniach w Łodzi, wchodzące w dialog z miejscem i lokalnymi społecznościami.

7.09, g. 14:00 | What will save us | Karolina Balcer, Janusz Czyżewicz, Miłosz Flis | Manufaktura, Rynek Włókniarek Łódzkich | Wstęp wolny.

Patronat medialny:

szumlogo