Miasto Babel: InChina | Seven Columns,

Gruzińskie słowo Deda-Bodzi, w dosłownym tłumaczeniu oznaczające kolumnę-matkę, opisuje tradycyjny dla tego kraju element architektoniczny znajdujący się w centrum budowli, wyrażający jedność, siłę i duchowość miejsca. Ta symboliczna forma zainspiruje działanie kolektywu artystycznego InChina z Tbilisi, który w Łodzi podejmie się analizy historycznych narracji o relacjach Polski i Gruzji, a także uruchomi refleksję na temat procesów migracyjnych. Przed Piekarnią Gruzińską stanie Kolumna-Matka skonstruowana w ramach publicznej akcji zakończonej performatywnym zgromadzeniem i otwarciem miejsca nieformalnych spotkań, wymiany oraz przypadkowych wydarzeń społecznych.

Projekt stanowi część cyklu wydarzeń artystycznych o nazwie Miasto Babel realizowanego przez młodych twórców, kuratorów oraz niezależnych galerzystów z Polski i Europy. Na znajdujący się pod opieką Katarzyny Stańczak i Joanny Szumacher program składają się efemeryczne prezentacje sztuki współczesnej w małych pozainstytucjonalnych galeriach oraz nieoczywistych przestrzeniach w Łodzi, wchodzące w dialog z miejscem i lokalnymi społecznościami.

 

7.09, g. 13:00Seven Columns InChina | Ulica przed Piekarnią Gruzińską, ul. Ceglana 19 | Wstęp wolny. 

Patronat medialny:

szumlogo