O FESTIWALU

Ambona Ludu

We współczesnej dramaturgii wciąż mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk. AMBONA LUDU, napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka – laureata Paszportu Polityki oraz Nagrody Literackiej Nike, stanowi próbę wypełnienia tej luki. W ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur spektakl zostanie zaprezentowany w Teatrze im. Stefana Jaracza.

W AMBONIE LUDU wnikliwe studium lokalnych społeczności, posługujących się systemem utrwalonych stereotypów, jest pretekstem do nakreślenia obrazu współczesnych Polaków oraz zagrożeń, jakie niesie narastająca frustracja, znajdująca swe ujście w radykalizującym się języku.

Niedostatek humoru oraz nadwyżka opacznie pojmowanego honoru dają w efekcie patriotyczny horror: szczery uśmiech na twarzy zaczyna być pospólnie odczytywany jako cyniczny uśmieszek. Ciemny człowiek czuje, że powinien się umartwiać dla ojczyzny. Ulicami przechadzać się należy powściągliwie, uśmiech bowiem, a nade wszystko: głośny śmiech, jest policzkiem dla narodu, który powagi i wagi swej usiłuje dowieść od wieków – tłumaczy w opisie spektaklu swoje intencje autor tekstu, Wojciech Kuczok. – A co, jeśli w miejsce Boga pojawi się Człowiek, Honor ustąpi Humorowi, Ojczyzna zaś Matczyzną się stanie? – pyta.

Realizatorom z Teatru Nowego w Poznaniu pod reżyserskim kierownictwem Piotra Kruszczyńskiego zależy też na podkreśleniu potrzeby społecznej wspólnoty, opartej nie tyle na równości, co na równoważności przekonań. Widać to już w samym katalogu postaci, które pojawiają się na scenie. Mamy tu uchodzących za inteligentów: Aktorzycę i Aktoreczka, Urzędnika, Terapeutkę, Dziennikarkę, Reżysera i Panią Profesor ale też Kibola, Gniazdowego, Trenera i Piłkarza. Występują między innymi: Maria Rybarczyk, Filip Frątczak, Waldemar Szczepaniak, Aleksander Machalica, Mariusz Zaniewski, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Karolina Głąb i Andrzej Niemyt.

Spektakl zaprezentowany zostanie w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur  na deskach Teatru im. Stefana Jaracza 12 września o g. 20.00 bilety w cenach 25-35 złotych kupić można w kasie teatru lub online.

REALIZACJA:
Reżyseria: Piotr Kruszczyński
Dramaturgia: Michał Pabian
Scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek
Muzyka: Paweł Dampc
Asystent reżysera: Krzysztof Weber
Asystenci scenografa: Sandra Stanisławczyk, Krystian Szymczak
(Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
Występują: Maria Rybarczyk, Filip Frątczak, Waldemar Szczepaniak, Aleksander Machalica, Mariusz Zaniewski, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Karolina Głąb, Andrzej Niemyt, Marta Herman, Zbigniew Grochal, Marcin Kalisz, Mateusz Ławrynowicz.

12.09, g. 20.00 | Ambona Ludu, spektakl Teatru Nowego w Poznaniu​ | Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,  ul. Jaracza 27 kup bilet >>>