Home

Tropem nieznanych łódzkich historii.

Okazją, by obejrzeć mniej znane zabytkowe budowle od wewnątrz jest przygotowany przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana cykl wykładów poświęconych różnym formom udziału czterech kultur w kształtowaniu łódzkiej tożsamości. 

Pierwszego dnia Festiwalu, 6 września, w Templum, czyli dawnej kaplicy ewangelicko-augsburskiej, o społeczności niemieckiej w XIX i XX wieku opowiadały dr hab. Monika Kucner oraz Teresa Cieślak.

Fot. Mikołaj Zacharow

W sobotę wędrowaliśmy tropami rosyjskiego dziedzictwa Łodzi. dr Violetta Wiernicka omówiła jego ślady w Cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, a później oprowadziła po prawosławnej części Cmentarza Doły.

Fot. Mikołaj Zacharow

Z kolei kamienica Pinkusa, przy Kościuszki 1, stała się 8 września miejscem wykładu dr Irminy Gadowskiej o żydowskich malarzach Łodzi.

Fot. Mikołaj Zacharow

Podczas ostatniej odsłony cyklu wykładów, 14 września, prof. Krzysztof Stefański przybliżył lokalne nawiązania do „stylu zakopiańskiego” w Kościele Dobrego Pasterza.

Fot. HAWA